Spring naar inhoud

Vasten in de 40 dagentijd.

Vasten in de 40 dagentijd.

De 40 dagentijd, de periode voor Pasen, is van oudsher en tijd van inkeer, bezinning en gebed. Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. En ons te bezinnen op ons dagelijks leven en de wereld om ons heen. Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep, social media, tv kijken, auto gebruik. U kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen, een bezoekje brengen of bidden voor iemand in uw omgeving. De zondagen tellen niet mee: dit is nl. een feestdag. De diaconie van de  Kloosterkerk wil hier graag bij aansluiten.

Vanaf zondag 17 maart staat er achter in de kerk een bord waarop u uw vastenactie kenbaar kunt maken. We hopen dat veel gemeenteleden mee zullen doen aan deze vorm van inkeer en bezinning. En we elkaar hierin zullen stimuleren.

Vasten is een manier om u voor te bereiden op Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus´ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

De diaconie.