Spring naar inhoud

Landelijke Diaconale Dag 2018

Zaterdag 10 november gaan wij, twee diakenen en de dominee op weg naar Utrecht waar in het Beatrixgebouw de Landelijke Diaconale Dag wordt gehouden.
Op die dag komen we met meer dan duizend diakenen, predikanten en leden van de werkgroepen Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking uit het hele land bijeen om nieuwe inspiratie op te doen voor het diaconale werk. Er is veel ruimte voor ontmoeting, het uitwisselen van goede ideeën en keuze uit meer dan vijftien workshops over bijvoorbeeld zorg, armoede en vluchtelingen.
Diakenen krijgen deuren open met een portie lef, creativiteit en respect. Ook deuren die stevig dicht zitten. Of het nu gaat om aankloppen bij de overheid voor opvang van een zwervende vluchteling of om het trouw bezoeken van iemand die vereenzaamd achter de voordeur zit. Deuren gaan ook open bij het samen zoeken naar perspectief bij mensen die gebukt gaan onder schulden waarvoor geen oplossing lijkt te zijn.

Zeker als we geloven in de kracht van delen. Als we laten zien dat we tijd, talent en geld delen, werkt dat. Er gaat een krachtig signaal vanuit. In die delende kracht reiken we elkaar de hand. Daar licht Gods liefde op.

Samen, in Nederland en wereldwijd, zijn we als kerken krachtig verbonden in actie. Vanuit onze diaconale bewogenheid en inzet wordt onze bindende kracht zichtbaar, waarin we vanuit geloof, hoop en liefde uitzien naar een leven waarin ieder mens telt.
Programma
Er is een afwisselend programma samengesteld. Synodevoorzitter ds. Saskia van Meggelen spreekt over ‘Smaakmakers van Geloof, Hoop en Liefde’ en zanger Stef Bos vertelt waarom hij diaconaat zo belangrijk vindt. Kathleen Ferrier, oud medewerkster van Kerk in Actie houdt een inspirerend verhaal.
Het programma duurt van 10 tot 16 uur. Er zijn gedurende de dag meer dan 15 verschillende workshops. Er wordt vertelt over de aanstaande Kerst- en 40dagentijd-campagne. Daarnaast zijn er bijzondere sprekers uit binnen- en buitenland.
De Belevenismarkt
Op de Belevenismarkt is veel te zien, te horen, te voelen en te beleven. Er is informatie over de komende campagnes, we gaan in gesprek met elkaar over smaakmakende ideeën en luisteren naar de verhalen van onze partners. Ook is hier informatie over Kerk in Actie projecten te verkrijgen.
Aan het einde van de dag geven we staande met elfhonderd diakenen elkaar de zegen met het zingen van het mooie lied : ‘ Ga met God en Hij zal met je zijn’.
We komen er geïnspireerd vandaan en hebben prachtige ideeën opgedaan om in onze gemeente verder met Kerk in Actie aan de slag te gaan.

Namens de Diaconie: Annie Oostland Lenie Havinga