Spring naar inhoud

Kind op de vlucht

Hoop voor een kind op de vlucht.
De kerstcampagne is geslaagd en de collectes tijdens deze campagne brachten samen 700 euro op. Hierbij is geen rekening gehouden met de individuele giften die gestort konden worden via de folder. De kerstcampagne Geloof, Hoop en Syrië vertelt het verhaal van geloof, hoop en beginnend herstel in Syrië. Het land ligt in puin door 6 jaar bloedige burgeroorlog. Tussen die puinhopen klinken verhalen van hoop. Van kerken die onvermoeibaar hulp bleven bieden. In al deze ellende en puin horen we ook verhalen van hoop. Van mannen en vrouwen die zijn teruggekeerd naar Syrië om een nieuw leven op te bouwen, of zich daarop voorbereiden. Van vluchtelingen die in buurlanden werken aan hun toekomst. Zij houden hoop en geloven in een nieuwe start. Naast geloof en hoop is geld onmisbaar om een nieuw leven op te bouwen: onderwijs voor kinderen, herbouw van huizen en verwerking van trauma.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Samen met de diaconieën van het cluster zijn we nu bezig een nieuwe actie voor te bereiden die loopt tijdens de Veertigdagentijd.

In deze actie nemen we u mee naar de moeders in Libanon, Nederland, India, Indonesië en Oeganda.
Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. Wij staan stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan.
Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed en tijd.

De diaconie.