Spring naar inhoud

Feest van de Geest

Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Zie ook: Feest van de Geest.
Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest.
Het thema voor 2018 was:
Levensadem
zie ook: Feest van de Geest Garmerwolde, Thesinge, Ten Boer
Na de kerkdienst in Garmerwolde en de lunch in Thesingne was er een workshop van Annewil Jansen in Ten Boer. Hierbjj werden enthousiast hoofdletterversieringen getekend zoals bij 'miniaturen' in oude handschriften. Er waren ongeveer 30 deelnemers.