Spring naar inhoud

Aandachtsboek

Sinds aswoensdag ligt op de gedenktafel achterin de Kloosterkerk een aandachtsboek. U wordt uitgenodigd om daar op zondag voor de dienst of op een ander moment in de week in te schrijven wat voor u aandacht vraagt in onze eredienst.

Dat kan een voorbede zijn voor iemand of iets, het kan met naam of zonder naam, het kan een zaak zijn die u onder de aandacht wilt brengen voor Gods Aangezicht. Zorgen, vragen en vreugden kunnen worden opgeschreven. Vanaf de eerste zondag in de veertigdagentijd zal in de voorbeden ruimte zijn om wat in het boek is opgeschreven hardop te lezen.

Ik hoop dat we zo onze gebeden kunnen delen. 

Ds Elisabeth Posthumus Meyjes